Pieter praat: machine learning!

Pieter praat: machine learning!

Deze week spraken we met Pieter, de Machine Learning Engineer van Orbisk. Hij zorgt ervoor dat algoritmes getraind en gebruikt worden. Hij bekijkt veel data, maar wanneer het uitkomt is Pieter ook kitesurfend op het water te spotten.

Heb je een leuk food-feitje?

“Ik lust witte bonen in tomatensaus alléén in combinatie met macaroni. Dit komt omdat mijn moeder dit vroeger zo maakte. Mijn vrouw vindt dit dus echt heel vies…” 

Waarom heb je gekozen om voor Orbisk te werken? 

“Omdat ik graag machine learning in de praktijk breng. Bij Orbisk wordt dit ook direct gebruikt. Het is vaak lastig om die stap naar daadwerkelijk gebruik te maken. Ik vind het ook leuk dat het een maatschappelijk probleem oplost, of in ieder geval vermindert. Ergens waar je met je hart achter kan staan. Dat het niet perse om winst draait, maar dat er een probleem wordt aanpakt.”

“Met weinig mensen maken wij eigenlijk iets heel groots.”

Wat maakt jouw werk zo leuk?

“Ik vind het leuk dat ik echt iets kan maken. Dat het een tastbaar product is en dat wij dat met een klein team aan het maken zijn. Maar ook dat wij dit kunnen verkopen en het zo goed mogelijk laten aansluiten bij de mensen die het gaan gebruiken. Daarna kunnen we er weer hele nuttige data uit halen om meer verbeteringen door te voeren. Met heel weinig mensen maken wij eigenlijk iets heel groots.”

Waarom vind je het voorkomen van voedselverspilling belangrijk?

“Het is niet specifiek het voorkomen van voedselverspilling dat ik belangrijk vind. Er zijn heel veel problemen die het waard zijn om op te lossen en voedselverspilling is daar zeker één van. Als je dat minder kan doen, dan hebben we een net iets betere wereld.”